محصولات jetech

 

پیچ گوشتی جتک

 

گونیا جتک

 

گاز آرماتور جتک

 

کمک بکس و کشویی جتک

 

چکش لاستیکی جتک

 

 

چاقو کابل بر جتک

 

پیچ گوشتی ساعتی جتک

 

هویه قلمی جتک

نوک پیچ گوشتی

مفتولبر دو دسته جتک

انبرکابل بر جتک

 

قیچی PVC جتک

فیلر چهارده تیغ جتک

خار باز کن جمع کن سر راست جتک

انبر کلاغی جتک

 انبر پرج جتک

 

انبر قفلی جتک

 

 

آلن کارتی جتک

 

آلن کارتی ستاره ای جتک

 

 

آلن چاقویی جتک

 

 

کیف ابزار کمری جتک

کیف ابزار جتک

 

موکت بر جتک

 

 

سیم لخت کن اتوماتیک جتک

 

 پیچ گوشتی جتک

پیچ گوشتی ضربه ای جتک

 

 

پیچ گوشتی ستاره ای جتک

مغار نجاری جتک

 

فرانسه جتک

 

 

آچار شلاقی جتک

پولی کش جتک

 

سوهان زرگری کیفی جتک

انبردست ، سیم چین ، دم باریک جتک

 

آچار یکسر رینگ جتک

 

آلن تکی جتک